Ֆինանսական

Տանձատափի հիմնական դպրոցի 2020թվականի չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունը

Հաշվետվություն 2021-4

Տանձատափի հիմնական դպրոցի 2020թվականի երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունը

հաշվետվություն2021-3

Տանձատափի հիմնական դպրոցի 2021թվականի երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունը

հաշվետվություն2021-2

Տանձատափի հիմնական դպրոցի 2021թվականի առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունը

հաշվետվություն2021-1

Տանձատափի հիմնական դպրոցի 2021 թվ. նախահաշիվը

նախահաշիվ 2021

Տանձատափի հիմնական դպրոցի 2020թվականի չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունը

hաշվետվություն 2020-4

Տանձատափի հիմնական դպրոցի 2020թվականի երրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունը

հաշվետվություն 2020-3

Տանձատափի հիմնական դպրոցի 2020թվականի երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունը

հաշվետվություն 2020-2

Տանձատափի հիմնական դպրոցի 2020թվականի առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունը

հաշվետվություն 2020-1

 

Տանձատափի հիմնական դպրոցի 2019 թվականի չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունը

hashvetvutyun

հաշվետվություն 3

Տանձատափի հիմնական դպրոցի 2019 թվականի երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունը

hash1hasv2

հաշվետվություն.

Տանձատափի հիմնական դպրոցի 2018 թվականի չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունը

հաշվետվություն

Տանձատափի հիմնական դպրոցի 2018 թվականի երրրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունը

հաշվետվություն

Տանձատափի հիմնական դպրոցի 2018 թվականի երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունը

հաշվետվություն 2

Տանձատափի հիմնական դպրոցի 2018 թվականի առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունը

հաշվետվություն

Տանձատափի հիմնական դպրոցի   2017 թվականի չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունը

հաշվ.   1հաշվ.2

Տանձատափի հիմնական դպրոցի բյուջեի նախագծի քննարկման արձանագրությունը կառավարման խորհրդի կողմից

խորհուրդ

Տանձատափի հիմնական դպրոցի 2018 թվ. նախահաշիվը

նախահաշիվ

ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
(2017-2018 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ)

Հաստիքացուցակ