Հայաստանի Հանրապետության և մայիսյան հերոսամարտերի 100 ամյակին նվիրված միջոցառումների պլանը և միջոցառումները

Հայաստանի առաջին հանրապետության 100 ամյակին նվիրված պատի թերթը

Աշակերտները ձևավորում են Հայաստանի առաջին հանրապետության 100 ամյակին նվիրված պատի թերթը

Միջոցառում նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության 100 ամյակին

Տանձատափի հիմնական դպրոցում նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության և մայիսյան հերոսամարտերի 100 ամյակին նվիրված  միջոցառումների պլանը ըստ ժամանակացույցի

Տանձատափ